Experter inom teambuilding, after work och gamification

Vad är ett team?

Och varför behöver vi teambuilding?

Visste ni att vi har levt i jägar och samlarsamhällen i hela 99,6% av mänsklighetens historia? 

De senaste hundratals åren är endast en dropp i havet och räcker inte för att lära om vår annars anpassningsbara hjärna. Det är inte konstigt att instinkter sitter kvar från en mer orolig tid och att vi istället tenderar att översätta dagens situationer utifrån ett överlevnadsperspektiv.

I alla tider har olika grupper främst varit hotade av andra grupper. Vaksamhet, snabba beslut och en misstro på nya individer har alltid präglat oss för att ge oss större sannolikhet för överlevnad.

Definitionen av en grupp

Daniel Kahneman, psykolog och författare till Tänka, snabbt och långsamt menar att vi sparar energi på att generalisera och fatta beslut utefter tidigare antaganden och erfarenheter. Därav är det sällan vi släpper in nya i vår grupp; att göra det kan slösa onödig energi vi behöver för andra ändamål.

Ett team är alltså en grupp som upplever samspel med varandra, drivs mot ett gemensamt mål. Det är också en viktig faktor att en grupp alltid identifierar sig starkt med att faktiskt betrakta sig själva som en grupp; det är inte möjligt att vara del av en grupp utan att alla är delaktiga i vad det betyder.

Vad för förutsättningar behöver vi för att teamet ska lyckas?

Förutom de ovanstående grundpelarna i vad som definerar en grupp behöver vi också se över vilka faktorer som kan få samarbetet att fungera. Motivation och en positiv inställning driver ofta arbetet framåt i ett team men kan inte födas om inte alla är medvetna och trivs i deras roller. Vi behöver veta vem som gör vad, känna att vi bidrar och att vi alla strävar mot samma gemensamma mål.

Det kan kännas lustigt att det finns grupper i samma projekt som strävar mot olika mål, men då vi alla är individer och har olika visualiseringar om vad en milstolpe innebär är det vanligare än man kan tro.

Den första förutsättningen för ett lyckat team är att alla i teamet ska kunna beskriva både det konkreta och emotionella målet. Resultatet behöver stämma överens med allas gemensamma bild så mycket som möjligt.

Teambuilding och kompetens

Val av teambuilding för att stärka grupper behöver anpassas efter målet, precis som att rollerna inom gruppen också behöver ses över därefter.

Är målet luddigt och har med utveckling att göra gynnas gruppen av att bestå av människor som besitter många olika typer av kompetenser och erfarenheter. Om vi är för lika varann är sannolikheten att få fram nytänkande idéer betydligt lägre.

Är målet satt och vägen till det redan utvärderat och bestämt gynnas ofta gruppen av att bestå av mer liktänkande individer. Även här är ett gemensamt upplevt mål viktigt, men fokuset kommer snarare ligga på utförandet av projektet istället för att göra ritningar på hur man bygger om hjulet från början.

Vilken teambuilding borde vi välja?

Består ert team av en redan etablerad grupp där ert mål består av nytänkande, utveckling och effektivisering? Då har ni med största sannolikt valt att placera många oliktänkande personer i samma team.

Ni borde då lägga er energi på att lära känna varandra på djupet. Förstå exakt hur var och en reagerar och varför. Era övningar för att bryta ny mark och få reda på perspektiv bortom er vanliga sfär behöver genomsyras av insikten att det finns så många olika nivåer, lager och synsätt att analysera en upplevd situation på. Ni behöver träna på att sätta er i positioner där ni kan locka fram det bästa i varandra och i samma veva pressa fram fördelarna med era olikheter.

Har ni en genomarbetad, konkret plan som behöver en viss typ av expertis från liktänkande individer? Ja då är det en teambuilding med hårdträning på kommunikation som gäller. Syftet är att från början avsätta energi till den valda uppgiften istället för den sociala aspekten och utveckla denna med hjälp av djupdyk in i koncentration och stresshantering.

Vi hjälper er att välja den teambuilding som fungerar bäst för er.

Våra produkter

Teambuilding

Vill ni växa som team? Lös pussel, besegra fiender, utmana er gruppdynamik och bli mästare inom kommunikation. 

LÄS MER

After Work

Dyk ner i en undervattenvärld, skär kuber med lasersvärd till musik, bestig bergen i Himalayas eller utmana din rädsla för höjder på en planka högt uppe i luften.

LÄS MER

Workshops

Vill du lära dig mer om konst i VR? Eller hitta din egen motivation till träning? Ta en titt på våra workshops!

LÄS MER

Möten i VR

När du bokar din nästa konferens, varför inte kombinera det med Virtual Reality?Låt oss mötas i VR och diskutera den månatliga budgeten uppe på ett berg!

LÄS MER

Var delaktig

Var med i diskussionen och läs våra inlägg om Virtual Reality och hur man skapar ett framgångsrikt team!

Teambuilding | Virtual Reality | VReact | Göteborg | After work | Gamification

sv_SE